Identificarea manuală a şoferilor prin introducere de date (Identificarea şoferilor pe interfaţa administrativă) Vissza

Suport administrativ pentru evidența exploatării vehiculelor și a timpului de lucru.

Această opțiune vă oferă un sprijin eficient în decontarea cheltuielilor cu vehiculele și cu salariile.

Alegeți unul din următoarele patru servicii:

  • Identificarea şoferilor prin cheie cu cip: Identificare, recunoaştere automată a şoferilor prin utilizarea unei chei cu cip. Evidenţa exploatării vehiculelor şi a timpului de lucru al şoferilor, ajută și la decontarea cheltuielilor de întreţinere a vehiculelor, respectiv a cheltuielilor de salarizare.
  • Identificarea şoferilor pe bază de cartelă: Identificare automată, fără atingere, pe bază de cartelă. Evidenţa exploatării vehiculelor şi a timpului de lucru al şoferilor, ajută şi la decontarea cheltuielilor de întreţinere a vehiculelor, respectiv a cheltuielilor de salarizare.
  • Identificarea şoferilor prin unitatea de bord: Introducere manuală de date de către şoferi prin unitatea de bord instalată în cabina şoferului. Evidenţa exploatării vehiculelor şi a timpului de lucru al şoferilor, ajută şi la decontarea cheltuielilor de întreţinere a vehiculelor, respectiv a cheltuielilor de salarizare.
  • Activităţile şoferilor: Înregistrarea activităţilor şoferilor. Permite verificarea etapelor reale ale executării comenzii. Este de ajutor în vizualizarea exploatării vehiculelor şi în ţinerea evidenţei timpului de lucru.